M E G H Í V Ó

 

Hottó

 

Hottó község Alpolgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülését 2021. szeptember 28-án (kedden) 18,00 órára összehívja.

Az ülés helye:  Faluház

                         Hottó, Szabadság tér 2.

Az ülés napirendje:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztatás az utolsó testületi ülés óta eltelt időben történt fontosabb eseményekről

Előadó: Halász Ernő István alpolgármester

  • Hottó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Halász Ernő István alpolgármester

  • Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

Előadó: Rosta István képviselő

  • Hottó, zártkert 889/2. hrsz-ú területen lévő ingatlan helyi védelem alá helyezése

Előadó: Halász Ernő István alpolgármester

  • Egyebek

Előadó: Halász Ernő István alpolgármester

 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenését kérem.

 

Hottó, 2021. szeptember 23.

 

Halász Ernő István

alpolgármester