A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Leader program keretében "Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében" (1 021 976) célterületére az Önkormányzat pályázatot nyújtott be.

 

A Zalaszentmihályfai településrész területén, az önkormányzati ingatlanokon már az elmúlt években is próbált a település vezetése olyan, a közösség tagjai számára hasznos beruházásokat végrehajtani

( játszótér, focipálya kialakítása, pihenőpadok elhelyezése ), amely a helyben élők számára biztosíthatja azokat a lehetőségeket, melyek csak az anyatelepülésen - Hottón állnak rendelkezésre. A lakosság, mint az egész országban tapasztalható a kis településeken folyamatosan öregszik el, így az emberek nagy részének nem igazán van lehetősége arra, hogy a települések, településrészek között ingázzon, részt vegyen a közösségi eseményeken, falunapokon, nyugdíjas napon.

Terveink szerint az önkormányzat, mint önkéntes munkáltató bevonásával, a helyi egyesületek és itt élők önkéntes munkájának kiegészítésével elkészülhetne a pályázat nyújtotta lehetőségek kihasználásával egy nyitott, pajta jellegű, fedett közösségi tér, mely a felhasznált anyagok( fa és cserép ) segítségével szorosan illeszkedne a falusias településképbe, és szolgálná a településrész lakói számára a lehetőséget arra, hogy helyben tartsa meg a számukra fontos eseményeket, ünnepeket, ezzel is erősítve a helyi identitást.  


A program megvalósítása érdekében mindenképpen szükséges a településen élők önkéntes munkájának bevonása, mellyel kapcsolatban ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki a megvalósításhoz, a pályázat benyújtásához kapcsolódóan felajánlotta segítségét.